St Régis Bora Bora

2 Ladies in White : Ashley & Lauren’s glamourous wedding in Bora Bora

St Régis Bora Bora

Intimate wedding at the St Régis Bora Bora : Kim & Gadi

St Régis Bora Bora

Ashley & Jesse | Honeymoon | St Régis Bora Bora

St Régis Bora Bora

Sunset photoshoot St Régis Bora Bora : Frankie & Bryan

St Régis Bora Bora

Morning photoshoot at the St Régis Bora Bora : Dominique & Zacchary

St Régis Bora Bora

Bikini photoshoot St Régis Bora Bora : Ivania